FORSIKRING

HVERT ENKELT BARN MÅ HA PRIVAT REISE- OG ULYKKESFORSIKRING

Hello world

REISE- OG ULYKKESFORSIKRING


Vi har vært i kontakt med forskjellige forsikringsagenter for å forsikre våre arrangementer, og vi er av disse anbefalt at barn og ungdommer som deltar på våre arrangementer dekkes av privat reise- og ulykkesforsikring, tegnet av hver enkelt familie. Før avreise må foresatte signere et skjema som bekrefter at vilkåret er forstått og at barnet er dekket at familiens ansvars- og ulykkesforsikring. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for at barna ikke blir utsatt for unødvendig fare. 

På skjemaet vil det også være et avkrysningsfelt om gjenkjennelige bilder av barnet som deltar på våre arrangementer kan benyttes til rapportering til Frifond, Sparebankstiftelsen DNB og andre som har bidratt med prosjektstøtte. Bildene kan i så fall bli brukt på deres, samt våre nettsider www.aliveadventures.no. Dere kan velge enten å krysse «nei» eller «ja» for å gi oss tillatelse til å publisere gjenkjennelige bilder av deltakeren. Personer på bildene vil ikke bli navngitt. Det er kun ledere, med samtykke, som kan navngis på våre nettsider.  


Hello world

KONTAKT OSS

SOMMERLEIR 2024
Du kan alternativt sende e-post til: epost@aliveadventures.no

 
 
 
 
unsplash