THOMAS V - PORTFOLIO


Grafisk design - Trykksaker

Digital Mediedesign

Flexi 4
Flexi Folder B1

TWO-FOLD REKLAMEFOLDER


Oppdragsgiver: Flexi Flyttebyrå


Mai 2019

Idé, tekst, bilder, grafisk design

Thomas Vedvik


BOK MER ENN SEIER


Oppdragsgiver: Amalie R. Holt


Mars 2018

Omslag, inkl klargjøring av forsidebilde

Innhold: utfyllende tekst, bilder og layout

Grafisk design 

Thomas Vedvik


Thomas plakat 3
Thomas plakat 1

PLAKAT / INFO-FLYER


Oppdragsgiver: IHeart Festival


November 2016

Plakat til skoler, avis etc.

Informasjonskort med info om alle ungdomsklubber / medarrangører. 

 

Grafisk design, Thomas Vedvik

BOK HØYT ELSKET


Oppdragsgiver: Eget prosjekt


Kommende utgivelse 2019/2020

Omslag, layout innhold + tekst

Grafisk design

Thomas Vedvik


NB! Omslag ikke ferdig. Thomas omslag 5
Thomas innhold 2

REKLAME SOSIALE MEDIER


Oppdragsgiver: Karl R. Melby

Prosjekt: One Million Ways to Make

              Vanilla Ice Cream


November 2018

Grafisk design, idé og tekst:


Thomas Vedvik


NB! Bok, ikke mitt design. 

design@aliveadventures.no